THÔNG BÁ0 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2018
THÔNG BÁ0 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09/2018 Thực hiện theo quy định của Nhà nước về thời gian làm việc và nghỉ lễ, Yakson Beauty thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2018 cho toàn thể nhân viên Công ty như sau: Đối với nhân viên khối văn phòng: Toàn... Xem chi tiết