Quán quân The Face Phí Phương Anh – ” Cá tính” trong sự kiện của Yakson Beauty