Fashionista Châu Bùi – Giản dị tại sự kiện Yakson Beauty