Diễn viên Bảo Thanh và Lan Hương tươi tắn trải nghiệm dịch vụ tại Yakson Beauty