Ca sĩ Hari Won hào hứng trải nghiệm với Yakson Beauty