Khách hàng tại Yakson Cheho-ho (Hàn Quốc)

Trước: Trước khi quản lý, xương chậu là không cân đối, đầu gối thô. Một phần của bắp chân bị cong ra ngoài khiến chân nhìn không đẹp và bị ngắn

Sau: Sau khi trải qua 10 buổi chăm sóc, xương chậu trở nên đối xứng. Hình dáng của đầu gối khá là đẹp. Chân thẳng hơn. Hai đầu gối và hai bắp chân đã chạm được vào nhau khiến chân nhìn có cảm giác dài hơn