Yakson Nguyễn Thị Thập

Viện Trưởng AN JI HYUN
Quản lí Lê Ngô Tường Vĩ
Địa Chỉ 50 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline 028 9999 6611