Yakson Hoàng Đạo Thúy

Viện Trưởng Lim Soo Jung
Quản lí Vũ Hoàng Mỹ Hoa
Địa Chỉ Tầng 3, Tòa nhà UDIC Complex Tổ hợp tòa nhà N04, Đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline 024 9999 6601