QUẢN LÝ TRUNG TÂM
QUẢN LÝ TRUNG TÂM MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Xây dựng và quản lý các hoạt động kinh doanh của Trung tâm - Dựa trên chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh của trung tâm theo từng thời kỳ, đề xuất xây dựng các chính... Xem chi tiết