KỸ THUẬT VIÊN SPA
KỸ THUẬT VIÊN SPA I- Mô tả công việc: 1. Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Viện thẩm mỹ - Chịu trách nhiệm về kỹ thuật Spa tại Viện thẩm mỹ - Trực tiếp thực hiện các chuyên môn Spa tại Viện thẩm mỹ... Xem chi tiết
NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KINH DOANH
NHÂN VIÊN ĐẠI DIỆN KINH DOANH   * MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ làm đẹp của Công ty - Lập kế hoạch đạt chỉ tiêu kinh doanh cá nhân - Chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ... Xem chi tiết
QUẢN LÝ TRUNG TÂM
QUẢN LÝ TRUNG TÂM MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Xây dựng và quản lý các hoạt động kinh doanh của Trung tâm - Dựa trên chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch kinh doanh của trung tâm theo từng thời kỳ, đề xuất xây dựng các chính... Xem chi tiết