NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ** Mô tả công việc: 1.Chăm sóc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng - Đảm bảo đề xuất xây dựng quy trình phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận tại trung tâm. - Đảm bảo những quy trình, tiêu chuẩn, nguyên... Xem chi tiết
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ** Mô tả công việc: - Theo dõi và kiểm soát để đảm bảo việc triển khai các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ  khách hàng và hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán theo định vị quản lý chất lượng dịch... Xem chi tiết
CHUYÊN VIÊN C&B
CHUYÊN VIÊN C&B ** Mô tả công việc: 1. Thực hiện công tác C&B 1.1. Thực hiện công tác về chế độ lương, thưởng - Đảm bảo tốt các chính sách chế độ về lương thưởng, bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật và quy... Xem chi tiết
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN ** Mô tả công việc: 1. Công tác biên – phiên dịch tiếng Hàn - Phiên dịch bài giảng, nội dung học; nội dung đào tạo tại các khóa Đào tạo Kỹ thuật viên và tại Hệ thống Trung tâm. - Phiên dịch tương... Xem chi tiết
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Lập kế hoạch, thực hiện phát triển kinh doanh. - Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh, các kênh tiếp cận khách hàng - Thực hiện phân bổ chỉ... Xem chi tiết