KẾ TOÁN TỔNG HỢP
KẾ TOÁN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Kiểm tra, soát xét số liệu kế toán, đảm bảo phù hợp với các quy định, pháp luật về thuế và chuẩn mực kế toán - Soát xét các tờ khi thuế, báo cáo tài chính trước khi gửi... Xem chi tiết
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Lập kế hoạch, thực hiện phát triển kinh doanh. - Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh, các kênh tiếp cận khách hàng - Thực hiện phân bổ chỉ... Xem chi tiết
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Công tác biên – phiên dịch tiếng Hàn - Phiên dịch bài giảng, nội dung học; nội dung đào tạo tại các khóa Đào tạo Kỹ thuật viên và tại Hệ thống Trung tâm. - Phiên dịch tương tác... Xem chi tiết
TRỢ LÝ BAN ĐIỀU HÀNH
TRỢ LÝ BAN ĐIỀU HÀNH MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Tổng hợp số liệu, lập báo cáo doanh thu: a. Tổng hợp và hoàn thiện các báo cáo về doanh thu của sale tại các trung tâm và doanh thu của từng team, từng trung tâm báo cáo lên... Xem chi tiết
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ
TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng và phát triển tổ chức 1.1. Dựa trên chiến lược kinh doanh của công ty xây dựng lên chuỗi giá trị của công ty, chiến lược nguồn nhân lực theo từng quý, tháng, năm. - Lập kế... Xem chi tiết