KẾ TOÁN TỔNG HỢP
KẾ TOÁN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Kiểm tra, soát xét số liệu kế toán, đảm bảo phù hợp với các quy định, pháp luật về thuế và chuẩn mực kế toán - Soát xét các tờ khi thuế, báo cáo tài chính trước khi gửi... Xem chi tiết
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH
TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH MÔ TẢ CÔNG VIỆC  1. Lập kế hoạch, thực hiện phát triển kinh doanh. - Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Lên ý tưởng và đề xuất phương án kinh doanh, các kênh tiếp cận khách hàng - Thực hiện phân bổ chỉ... Xem chi tiết
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 1. Công tác biên – phiên dịch tiếng Hàn - Phiên dịch bài giảng, nội dung học; nội dung đào tạo tại các khóa Đào tạo Kỹ thuật viên và tại Hệ thống Trung tâm. - Phiên dịch tương tác... Xem chi tiết
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN ** Mô tả công việc: 1. Công tác biên – phiên dịch tiếng Hàn - Phiên dịch bài giảng, nội dung học; nội dung đào tạo tại các khóa Đào tạo Kỹ thuật viên và tại Hệ thống Trung tâm. - Phiên dịch tương... Xem chi tiết
TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC
TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Xây dựng chiến lược, kế hoạch và triển khai phát triển hệ thống đối tác a. Xây dựng kế hoạch - Lập kế hoạch phát triển các đối tác - Xây dựng tiêu chí đánh giá để lựa chọn... Xem chi tiết