NỐT LẶNG NGÀY CUỐI NĂM…
NỐT LẶNG NGÀY CUỐI NĂM… Một đời người có bao nhiêu lần cuối năm? Con số thất thường, mơ hồ không ai trả lời được. Một năm nữa lại sắp qua rồi, giữa dòng đời hối hả, bộn bề, ai trong chúng ta cũng đã có những lúc tưởng... Xem chi tiết