Hoa Hậu Đặng Thu Thảo đẹp ” hút hồn” tại sự kiện của Yakson Beauty