Thông tin đặt hàng

Additional information

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
In Out Skinfit BB Cream  × 1 1.890.000VNĐ
Tạm tính 1.890.000VNĐ
Thành tiền 1.890.000VNĐ
  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.
    Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN OZEN HEALTH AND BEAUTY
    Số tài khoản: 22210001318688
    Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý đơn hàng, tăng trải nghiệm sử dụng website, và cho các mục đích cụ thể khác đã được mô tả trong privacy policy.