Ms Kim In Ja (Hàn Quốc)

Trước: Cổ và vai cứng, ảnh hưởng đến tuần hoàn của mặt. Khuôn mặt đầy và sưng lên với chất thải (axit lactic và acid uric). Toàn bộ khuôn mặt trông khá lớn.

Sau: Liệu pháp xương được cung cấp để phân hủy chất thải (axit lactic và axit uric) bằng cách thư giãn cổ và vai. Chăm sóc bạch huyết cũng được cung cấp để giúp thải chất thải. Khuôn mặt bây giờ trông đẹp và mỏng. Cổ cũng trông mảnh mai.