Đỗ Xuân Hoài Thơ

Nhân viên văn phòng Sử dụng dịch vụ: Điều chỉnh khuôn mặt với liệu pháp Golki đặc biệt

Bất chấp đăng hình dìm chỉ để review cho 1 dịch vụ cực kì hay.
Làm Golki ở Yakson đã gần 20 liệu trình rồi đó.
Mình ốm quá nên thay đổi không rõ rệt như những người khác nhưng vẫn cải thiện rất nhiều nha
Đặt biệt mặt bớt góc cạnh hơn nên ai nhìn cũng thấy mặt nhỏ đi rồi trách sao ốm vậy, gò má thì đi vào và mũi cũng rõ nét hơn. Thích lắm