Phát thanh viên Bong Seo Young

Phát thanh viên Sử dụng dịch vụ: Điều chỉnh khuôn mặt với liệu pháp Golki đặc biệt

Công việc của tôi rất bận rộn với vai trò là một phát thanh viên và diễn viên. Anh trai tôi khuyên tôi nên tới Yakson Beauty, và thực sự ở đây rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy cơ thể tôi thon gọn hơn, và khuôn mặt tôi trở nên xinh đẹp hơn. Thực sự việc trị liệu tại Yakson Beauty đã vượt quá kỳ vọng của tôi.