Hệ thống viện trị liệu
ManiSpa Beauty Therapy JSC Địa chỉ: Floor 2, Building 25T2, Lot N05, Dong Nam Building Tran Duy Hung, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam Điện thoại: 0243 555 1936 Email: phongcongnghe@yakson.com.vn