Yakson Núi Trúc

Viện Trưởng Jung Yun Yeong
Quản lí Trần Minh Phương
Địa Chỉ Tầng 2, tòa nhà Lancaster, số 20 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội
Hotline 024 9999 6602